Rik là một đơn vị tiền ảo trong hệ thống các loại tiền ảo trong trò chơi game cá cược trực tuyến hiện nay. Ở...